RDL-CZ: REALITY, DŘEVO, LES

Podnikové, ekonomické a finanční poradenství

Pro střední a drobné vlastníky lesů provádíme:

 • analýzy odborné úrovně hospodaření
 • hospodárnost a efektivita lesotechnických opatření
 • posouzení oprávněnosti správních režiii
 • krizový managment
   

Výkon funkce odborného lesního hospodáře

Zajišťujeme výkon odborného lesního hospodáře na Vysočině a v okr. Znojmo.
 

Obhospodařování lesů

Zajišťujeme pro drobné vlastníky lesů provedení prací a služeb v lesích:

 • zalesňování
 • ochrana mladých lesních porostů 
 • výchova mladých lesních porostů 
 • ochrana lesa
 • Těžba a přibližování dříví
 • odvoz dříví
   

Myslivost

Zajišťujeme následující služby na úseku myslivosti v honitbách na okrese Jihlava a Havlíčkův Brod.

 • Odlov trofejové zvěře: srnec, muflon, daněk
 • Individuální odlov černé zvěře